ILACK
Start Tjänster MASKINER KUNDER MILJÖ Kontakt

 

 

MILJÖ

Vår målsättning är att miljöpåverkan skall vara så låg som möjligt.
   Sedan 1974 då vår första pulverlackeringsline införskaffades , vilket är den mest miljöanpassade lösningen, har vi medvetet styrt verksamheten så att pulverlackering skall ersätta våtlack. Pulverlack innehåller inte lösningsmedel, är återvinningsbar och verkningsgrad är upp till 95 %, vilket ger mindre spill och inga utsläpp.
  Vårt arbete med att utveckla och förbättra processerna, så att de skall vara  skonsamma för miljön, pågår kontinuerligt.