ILACK
Start Tjänster MASKINER KUNDER MILJÖ Kontakt

 

 

FÖRBEHANDLING

AVLACKERING, färgbortagning av färg från gallerdurk, hängkrokar, samt fellackerade detaljer. sker genom pyrolysprocess.

BLÄSTRING, mekanisk bearbetning av godset för att avlägsna gammal färg, glödskal, samt slagg vid svetsning.

ZINKMANGAN-FOSFATERING, sker genom en 8 stegs-process, godset avfettas och erhåller en zinkmanganbeläggning innan lackering sker.